Styrelsen


Ordförande: Elin Uven

Viseordförande: Marlen Jonsson Nord.

Sektriterare:Ida Jonasson

Kassör: Felicia Polewey.

Ledamot:

Suppleant 1: Håkan Vikström

Suppleant 2: Olivia Elveback Telefonnummer: