Styrelsen

santoz
Ordförande:
Ida Jonasson
Telefon:
073-822 43 12
Mail:
idisgirl_83@hotmail.comn bi

Vice ordförande:
Maria Laestander

åsa
Sekreterare:
Åsa Lindberg
Telefon:
070 – 605 18 11
Mail:
arjeasa@yahoo.com
hamse
Kassör:
Felicia Polewey
Telefon:
0703222057
Mail:
felicia_pol@hotmail.com

Ledamot:
Marlen Jonsson Nord

Suppleant 1:
Pia-Caroline Wallström

måna
Suppleant 2 :
Måna Fjellman