Styrelsen


Ordförande: Åsa Lindberg telefonnummer: 0706051811 mejladress: arjeasa@yahoo.com

Viseordförande: Marlen Jonsson Nord. Mejladress: marwon@hotmail.com

Sektriterare: Maria Laestander. Telefonnummer: 0703187946

Kassör: Felicia Polewey. Telefonnummer: 0703222057 mejladress: Felicia_pol@hotmail.com

Ledamot: Elin Uven. Telefonnummer: 0706829596

Suppleant 1: Ida Jonasson Telefonnummer: 0738224312

Suppleant 2: Måna Fjellman Telefonnummer: 0703029272