Styrelsen

Ordförande:
Åsa Lindberg

Vice ordförande:
Marlen Jonsson Nord

Sekriterare:
Maria Laestander

Kassör:
Felicia Polewey

Ledamot:
Elin Uvén

Suppleant 1:
Ida Jonasson

Suppleant 2:
Måna fjellman