Medlemskap

Ordimedlem 2021:
Kostar 530:-/år
Som ordinarie medlem har du möjlighet att delta klubbens aktiviteter och anmäla till kommande kurser. Du är medlem i Svenska Brukshundsklubben, med Arjeplog som lokalklubb.
6 nr/år av tidningen Brukshunden ingår också.

Familjemedlem 2021:
Kostar 130:-/år
Förutsättningen är att någon annan i familjen redan är ordinarie medlem och att ni blir medlem i samma lokalklubb. I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden.

Läs vidare på Svenska Brukshundsklubbens hemsida om våra olika medlemsformer.

Länk: Medlemsvillkor – Svenska Brukshundklubben

Nu kan du som vill bli medlem klicka på länken

https://brukshundklubben.membersite.se/Membership/BuyMembership

Digital registrering av medlemskap
I det nya digitala medlemsformuläret registrerar medlemmen själv sitt medlemskap gällande medlemsformerna ordinarie medlem och ungdomsmedlem.

Om Du vill bli familjemedlem kan du betala in avgiften direkt på bankgirot.
Glöm dock inte att ange ditt namn och personnummer i meddelanderutan.
Mejla gärna följande uppgifter till oss: Personnumner, Adress, telefonnummer och mejladress.
Klubbens bankgiro: 5049-4905

Mina sidor – Ändra din adress, skriv ut ditt medlemsbevis eller avsluta ditt medlemskap. Mina sidor ger dig åtkomst till dina egna uppgifter i Svenska Brukshundklubbens medlemssystem.

Medlemsvillkor

I Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår det hur vi behandlar personuppgifter. Dessa ska medlemmen känna till och aktivt godkänna innan de blir medlemmar eller påbörjar en ny medlemsperiod. Det aktiva godkännandet sker då medlemmen betalar sin medlemsavi. Länka till medlemsvillkoren på era medlemssidor och gör klart att det är medlemmens ansvar att ta del av dessa innan de betalar sin avi. En sammanfattning av medlemsvillkoren, och länk till dem i sin helhet, finns redan på de medlemsavier som förbundet skickar ut.

Det finns delar i medlemsvillkoren som medlemmen kan avsäga sig. Det kan t ex vara att få tidningen Brukshunden, nyhetsbrev eller erbjudanden från våra samarbetspartners. Detta ska vi tillmötesgå och skaffa bättre digitala system för att hantera. I dag kan de avsäga sig delar av detta i Medlem online (tredjepartsskydd) men det är viktigt att även distriktet/klubben ger denna möjlighet till medlemmar gällande den egna medlemstidningen och erbjudanden från lokala samarbetspartners.

Vi har inte rätt att behandla personuppgifter utöver det som står i medlemsvillkoren. Därför är det extra viktigt att medlemsvillkoren innefattar all behandling och att det efterföljs av alla personer inom och utanför Svenska Brukshundklubben som hanterar våra medlemmars personuppgifter.

Läs mer om GDPR här:http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/dataskyddsforordningen-gdpr/