Klubbens vandringspriser

Arjeplogs brukshundklubb delar varje år ut ett pris till det ekipage som har lyckats bäst i lydnad, rallylydnad, bruks, utställning samt agility. Det är ett årligt pris som delas ut för att främja tävlande.

Priset delas ut på årsmötet.

Årets Lydnadshund

– Priset skall utdelas vid Arjeplogs BK :s årsmöte.
– Gäller samtliga hundar även oregistrerade och kryptorchida hundar.
– Hundens ägare måste vara medlem i Arjeplogs BK.
– Maximalt tio resultat vid officiella tävlingar får inräknas enligt nedanstående poängskala.
– Kvalificeringsåret gäller från 1 januari till 31 december.
– Resultaten lämnas snarast möjligt till resultatansvarig, senast den 31 januari, 2023.

– Vid lika poäng vinner den yngre hunden.

Maila in era resultat via hemsidan.

Årets rallylydnadshund

– Priset skall utdelas vid Arjeplogs BK :s årsmöte.
– Gäller samtliga hundar även oregistrerade och kryptorchida hundar.
– Hundens ägare måste vara medlem i Arjeplogs BK.
– Maximalt tio resultat vid officiella tävlingar får inräknas enligt nedanstående poängskala.
– Kvalificeringsåret gäller från 1 januari till 31 december.
– Resultaten lämnas snarast möjligt till resultatansvarig, senast den 31 januari, 2023.

– Vid lika poäng vinner den yngre hunden.

Maila in era resultat via hemsidan.

Årets brukshund

– Priset skall utdelas vid Arjeplogs BK :s årsmöte.
– Gäller samtliga hundar även oregistrerade och kryptorchida hundar.
– Hundens ägare måste vara medlem i Arjeplogs BK.
– Maximalt tio resultat vid officiella tävlingar får inräknas enligt nedanstående poängskala.
– Kvalificeringsåret gäller från 1 januari till 31 december.
– Resultaten lämnas snarast möjligt till resultatansvarig, senast den 31 januari, 2023.

– Vid lika poäng vinner den yngre hunden.

Maila in era resultat via hemsidan.

Årets utställningshund

– Priset skall utdelas vid Arjeplogs BK :s årsmöte.
– Hundens ägare måste vara medlem i Arjeplogs BHK.
– Maximalt tre resultat vid officiella utställningar får inräknas enligt nedanstående poängskala.
– Endast ett resultat per utställning.
– Kvalificeringsåret gäller från 1 januari till 31 december.
– Resultaten lämnas snarast möjligt till resultatansvarig, senast den 31 januari, 2023.
– Vid lika poäng vinner den yngre hunden.

Maila in era resultat via hemsidan.

Årets agilityhund

– Priset skall utdelas vid Arjeplogs BK :s årsmöte.
– Gäller samtliga hundar även oregistrerade och kryptorchida hundar.
– Hundens ägare måste vara medlem i Arjeplogs BK.
– Maximalt tio resultat vid officiella tävlingar får inräknas enligt nedanstående poängskala.
– Kvalificeringsåret gäller från 1 januari till 31 december.
– Resultaten lämnas snarast möjligt till resultatansvarig, senast den 31 januari, 2023.

– Vid lika poäng vinner den yngre hunden.

Maila in era resultat via hemsidan.